Výroba, doprava a ukládání betonových smesí a betonárských výztuž.